Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Μάρκετινγκ

Η εταιρεία μας σχεδιάζει επαγγελματικά και πάνω σε στρατηγική βάση την ανάλυση της στοχευμένης αγοράς και του ανταγωνισμού σαν εξωτερικός συνεργάτης και υπό διαφορετικό πρίσμα έχοντας το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης ευχέρειας διείσδυσης (ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο ανταγωνισμός είναι μικρός), βοηθώντας ουσιαστικά τα υφιστάμενα τμήματα Marketing των συνεργατών μας στις χώρες όπου δραστηριοποιόμαστε, να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση της πληροφόρησης που τους προσφέρουμε.

Η PR&More βοηθά ώστε ο συνεργάτης να αποκτήσει ουσιαστική εικόνα των πελατών του και να είναι σε θέση να στείλει το σωστό μήνυμα στο σωστό αγοραστή σε οποιαδήποτε περίοδο. Η σωστή διαχείριση πελατών σε μια αγορά με πολλές αλλαγές όπως είναι σήμερα η αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εξασφαλίζει για τον συνεργάτη μας την ακεραιότητα των δεδομένων, την ορθή ανανέωση τους με σαφή και ακριβή δεδομένα που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τις πελατειακές σχέσεις του συνεργάτη ως προς τον εντοπισμό των καλύτερων και πιο σημαντικών υποψήφιων πελατών.

Σχετικά με το ηλεκτρονικό ψηφιακό μάρκετινγκ, η εταιρία μας προσφέρει στους συνεργάτες της την δυνατότητα να ενσωματώσουν όλες τις δημιουργικές και τεχνικές πτυχές του διαδικτύου βοηθώντας τους στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και στις πωλήσεις, συνδυάζοντας με βέλτιστο τρόπο τα σύγχρονα εργαλεία του διαδικτύου με τις τελευταίες τάσεις στο χώρο του μάρκετινγκ.

© 2013 - 2022. All rights reserved
Web Design & Development by SAE-Business