Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Εξαγωγικές δραστηριότητες

Οι υπηρεσίες μας εν τάχει

 • Ενημέρωση για τις ανάγκες των πελατών στις αγορές του Εξωτερικού (Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αμερική) με αναλυτικές και στοχευμένες αναφορές.
 • Έρευνα και υλοποίηση των προϋποθέσεων που τα υπό εξαγωγή προϊόντα ή υπηρεσίες πρέπει να πληρούν σε επίπεδο προδιαγραφών κατασκευής, συσκευασίας καθώς και έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών από τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς.
 • Έρευνα αγοράς και έρευνα μάρκετινγκ προϊόντος, εφαρμόζοντας αποτελεσματικές και πρωτοποριακές στρατηγικές marketing ώστε τα εθνικά προϊόντα να διεισδύσουν στις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.
 • Βοήθεια και σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση των γλωσσικών προβλημάτων σε κάποιες χώρες καθώς και στην κατανόηση της κάθε νοοτροπίας και εμπορικού πολιτισμού γενικότερα.
 • Αντιμετώπιση και ουσιαστική επίλυση προβλημάτων στις αγορές εξωτερικού. Γνώση της τοπικής γραφειοκρατίας κάθε χώρας ξεχωριστά. Διεθνής επικοινωνία.
 • Αναζήτηση κατάλληλων συνεργατών και / ή συνεργιών.
 • Αλληλογραφία εξωτερικού και εμπορικές συνομιλίες.
 • Συνοδεία πελατών σε επαγγελματικά ταξίδια, οργανώσεις και επισκέψεις γνωριμίας - study tour, κλπ.
 • Υποστήριξη συμμετοχής σε εκθέσεις.
 • Ανεύρεση εμπορικών συνεργατών, χονδρεμπόρων και / ή άλλων εταίρων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εξαγωγών.
© 2013 - 2022. All rights reserved
Web Design & Development by SAE-Business