Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Εξαγωγικές δραστηριότητες

Οι υπηρεσίες μας με λεπτομέρεια

Οι υπηρεσίες της PR&More στον τομέα των εξαγωγών περιλαμβάνουν τα εξής:

Όλο τον συντονισμό και τις υπηρεσίες υλοποίησης που απαιτούνται για τον εντοπισμό, επικοινωνία και διαπραγμάτευση, για λογαριασμό του πελάτη, με επιλεκτικά στοχευμένες εταιρίες του εξωτερικού, που να ανταποκρίνονται στο προφίλ του κάθε υποψήφιου Έλληνα εξαγωγέα ξεχωριστά, αναλόγως με την επιχείρηση και τα προσφερόμενα προϊόντα της.

Την εφαρμογή της συνολικής πολιτικής και διοίκησης των πωλήσεων, έχοντας συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες καθώς και την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων τους, τα οποία θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στον εξαγωγέα.

Την οργάνωση και παρακολούθηση της συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις για την προβολή της εταιρίας και των προϊόντων / υπηρεσιών καθώς και την προώθηση των πωλήσεων.

Τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων με ανάλυση των στατιστικών και συνεχείς αναφορές.

Τη δημιουργία ή και αναβάθμιση του υπάρχοντος έντυπου και ηλεκτρονικού εταιρικού υλικού με γνώμονα πάντα την υπό στόχευση αγορά καθώς και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μέσων πέραν της εταιρικής ιστοσελίδας, όπως τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, blogs, κλπ., την αποστολή ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων μεταφρασμένα στα αγγλικά ή σε όποια άλλη γλώσσα χρειάζεται, για την καλύτερη δυνατή προβολή της εταιρίας και των προϊόντων / υπηρεσιών της στο εξωτερικό.

Τέλος, η PR&More αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη των εξαγωγικών διαδικασιών όπως:

  • την σύνταξη και συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών, για την ομαλή διεξαγωγή τις εξαγωγικής διαδικασίας.
  • την επιλογή των κατάλληλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τον έλεγχο της φερεγγυότητας των υποψήφιων και υπαρχόντων πελατών για την διασφάλιση της είσπραξης της αξίας των εξαγωγών.
  • τον συντονισμό και την επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που έχουν να κάνουν με μεταφορικές εταιρίες - logistics, ασφαλιστικές εταιρίες, εκτελωνιστικά γραφεία, τελωνεία, τράπεζες, κτλ.
© 2013 - 2022. All rights reserved
Web Design & Development by SAE-Business